Definitieve portfolio Monument

Beste bezoeker, Bij deze de definitieve portfolio. Die is tot stand gekomen naar aanleiding van reacties op eerdere ontwerpen. Vooral de mening van lotgenoten is betrokken bij onze definitieve keuzes. We zijn blij en trots op hoe het Monument eruit gaat zien. Portfolio Monument de Erkenning april 2021

Position Papers 1 t/m 5

Position Paper 5 Rondetafelbijeenkomst maart 2021 Position Paper 4 Overleg Inspecties en AKJ februari 2021 Position Paper 3 Reactie op brief de Winter van bewindslieden november 2020 Position Paper 2 Vooroverleg Congres Geweld juni 2020 Position Paper 1 Uitgangsposities realisatie Monument maart 2020  

Petitieaanbieding Tweede Kamer en tekst Petitie Geweld in de Jeugdzorg

Dinsdag 12 november 2019 Vandaag heeft de Initiatiefgroep, samen met het bestuur van de Stichting, in Den Haag een officiële Petitie aangeboden aan de Vaste Kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Petitie is een krachtig pleidooi voor het realiseren van een Monument als erkenning van het geweld dat zich heeft voorgedaan in de Nederlandse Jeugdzorg van 1945 tot heden. …