Petitieaanbieding Tweede Kamer

Dinsdag 12 november 2019

Vandaag heeft de Initiatiefgroep, samen met het bestuur van de Stichting, in Den Haag een officiële Petitie aangeboden aan de Vaste Kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Petitie is een krachtig pleidooi voor het realiseren van een Monument als erkenning van het geweld dat zich heeft voorgedaan in de Nederlandse Jeugdzorg van 1945 tot heden.

Zes Kamerleden hebben de Petitie in ontvangst genomen. Afspraken met een drietal Kamerleden volgen als voorbereiding op het debat met de minister over het rapport van de commissie de Winter.

 Hieronder vindt u de tekst van de Petitie.

Petitie Erkenning Geweld in de Jeugdzorg

Boendy, Djoey, Naomi, Huig en Hans in de Tweede Kamer