Image

Het beeld van het Monument erkent en symboliseert het leed van vroeger in verbinding met de hoop op een toekomstige Jeugdzorg zonder geweld. September 2023

Het Monument

De portfolio van de definitieve vormgeving van het Monument

Portfolio Monument de Erkenning april 2021

Een bloemlezing van reacties op het Monument

Betekenis

Het Monument is een vaste, fysieke plek in een gemeente in het midden van Nederland, als erkenning van het geweld dat in de instellingen van Jeugdhulp heeft plaatsgevonden met een krachtige, symbolische betekenis voor een toekomst waar kinderen en jongeren in veiligheid kunnen opgroeien. Het is een plek met betekenis voor verdriet en woede, voor herdenking en eerbetoon, voor verbondenheid en mogelijk ook voor kracht voor degenen die het geweld hebben ondergaan en/of hebben zien gebeuren. Het is een plek waar verleden, heden en toekomst met elkaar verbonden zijn. Het is een plek voor inspiratie en energie om actief ideeën, initiatieven en ontwikkelingen te ondersteunen die het huidige geweld in de jeugdhulp doet stoppen en toekomstig geweld in opvoedings- en hulpverleningssituaties, moet voorkomen. Om toekomst te realiseren voor alle kinderen en jongeren waarin ze, waar ze ook zijn, veilig kunnen opgroeien.

Vormgeving

Het beeld

Het middelpunt van het Monument is het beeld. Het beeld is van glas en is ontworpen door Jannie Slootweg, glaskunstenares. Het is weerbestendig en sterk. Het is een sierlijk, beweeglijk en krachtig beeld met aan weerzijden twee verschillende betekenissen. Aan de ene kant is in de kleuren het verdriet aanwezig, de woede, de pijn, daar zijn cirkels van leven doorbroken. Aan de andere kant zijn kleuren te zien van kracht, van verbondenheid, daar lopen de cirkels van leven in elkaar over.
Het beeld symboliseert de nagedachtenis en het eerbetoon als één geheel.

De sokkel waar het beeld op is bevestigd, is tevens een brievenbus, waar een verhaal, een gedicht,
een dagboekfragment, een op schrift gestelde herinnering kan worden achtergelaten. Het zijn
getuigenissen van het geweld. Deze getuigenissen worden, natuurlijk alleen met toestemming van
de schrijver, al of niet geanonimiseerd, geplaatst op een speciale website. Zo verbindt ons fysieke
Monument zich met een digitaal monument op internet.

Het zitgedeelte

Om het beeld is een cirkelvormig zitgedeelte, waarmee de symbolische betekenis van het beeld wordt omsloten. Je kan daar zitten zonder volledig gezien te worden vanuit de directe omgeving. Er is op die manier sprake van enige privacy.

De geschiedenismuur

Het derde gedeelte van het Monument is wat we de geschiedenismuur hebben genoemd. De panelen op de geschiedenismuur zetten het fysieke-, psychische en seksuele geweld in de jeugdhulp in het perspectief van een geschiedenis van het geweld dat terug gaat tot in de 18de eeuw. Het is een lage muur waarop de panelen schuin zijn geplaatst. Ook voor mensen in een rolstoel zijn op deze manier de panelen makkelijk leesbaar.
Op de muur is aan beide kanten de naam van het Monument “De Erkenning” in het metselwerk aangebracht. We hebben gekozen voor een rood genuanceerde donkere baksteen met een grijze voeg. De teksten op de panelen van de geschiedenismuur zullen te horen zijn via de website van de Stichting NMGJ.

Plaats

De plek waar het Monument komt te staan, staat nog niet vast. In de Initiatiefgroep ontstond het idee om een twintigtal tehuizen en instellingen, waar in een verder of recenter verleden, ernstige en langdurige vormen van geweld heeft plaatsgevonden en waar het voor veel kinderen en jongeren onveilig is geweest, met elkaar te verbinden en in het centrum ervan het Monument te plaatsen. Alsof daarmee die gebeurtenissen met denkbeeldige lijnen verbonden worden met het Monument. Uitgegaan is van de GPS coördinaten van een twintigtal (voormalige) kinderbeschermings- en JeugdzorgPlus instellingen:

 • Heldringstichting Zetten in Zetten
 • Voorheen Rekkense Inrichtingen in Rekken
 • Ned. Mettray in Eefde
 • De Lindenhorst in Zeist
 • Den Engh (Almata) in Den Dolder
 • Voorheen Lloyd Hotel in Amsterdam
 • Harreveld (Horizon) in Harreveld
 • Via Icarus in Cadier en Keer
 • Hoenderloo Groep te Deelen
 • Lievenshove in Oosterhout
 • Bijzonder Jeugdwerk, gesloten behandelgroepen in Deurne
 • Transferium in Heerhugowaard
 • Schakenbosch in Leidschendam
 • Neerbosch in Nijmegen
 • Voorheen De Dreef in Wapenveld
 • Voorheen de Leo Stichting in Borculo
 • De Koppeling in Amsterdam
 • De Hunnerberg in Nijmegen
 • Het Poortje in Groningen
 • Den Hey-Acker in Breda

Als middelpunt van de GPS coördinatoren van deze instellingen kwam Lunteren naar voren als mogelijke locatie voor het Monument. Het is helaas niet gelukt om in deze gemeente een locatie te realiseren. We zijn op dit moment (april 2021) in gesprek met een andere gemeente in het midden van Nederland over een geschikte locatie voor het Monument.

De gemeente waar het Monument komt te staan heeft een NS station. Het Monument zal goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Ook zal het Monument zal goed bereikbaar zijn voor mensen in een rolstoel en het ontwerp houdt rekening met slechtzienden en blinden.