Image

Het Monument

Betekenis

Het Monument is een vaste, fysieke plek ergens in Nederland, als erkenning van het geweld dat in de instellingen van Jeugdzorg heeft plaatsgevonden met een krachtige, symbolische betekenis voor een toekomst waar kinderen en jongeren in veiligheid kunnen opgroeien. Het is een plek met betekenis voor verdriet en woede, voor herdenking en eerbetoon, voor verbondenheid en mogelijk ook voor kracht voor degenen die het geweld hebben ondergaan en/of hebben zien gebeuren. Het is een plek waar verleden, heden en toekomst met elkaar verbonden zijn. Het is een plek voor inspiratie en energie om actief ideeën, initiatieven en ontwikkelingen te ondersteunen die het huidige geweld in de jeugdzorg doet stoppen en toekomstig geweld in opvoedings- en hulpverleningssituaties, moet voorkomen. Om toekomst te realiseren voor alle kinderen en jongeren waarin ze, waar ze ook zijn, veilig kunnen opgroeien.

Vorm

De vorm van het Monument staat nog niet vast. Vanuit de Initiatiefgroep is voorgesteld om een beeld van glas op een metalen sokkel in een cirkel te plaatsen met aan de binnenkant van de cirkel een doorlopende bank om op plaats te nemen. Het beeld symboliseert levens die (mede) vanwege het geweld verbroken zijn en levens die, ondanks het geweld, voortgezet konden worden. Het beeld zou een krachtige, kleurrijke, beweeglijke uitstraling moeten hebben naar een toekomst waarin kinderen en jongeren in opvoedings- en hulpverleningssituaties veilig kunnen opgroeien. Vanwege de cirkelvormige bank die het beeld omringt, kan iedereen zitten waar hij of zij graag wil en aan welke kant van het beeld. Het Monument zou gesitueerd moeten worden in een park, met veel groene ruimte eromheen, waar ook kleinere groepen mensen, vrienden- en/of familiegroepen en lotgenotengroepen, een plek kunnen vinden om bij elkaar te zijn.

Plaats

De plek waar het Monument komt te staan, staat nog niet vast. In de Initiatiefgroep ontstond het idee om een twintigtal tehuizen en instellingen, waar in een verder of recenter verleden, al of niet ernstige, langdurige en ook vaak gelijktijdig, vormen van geweld hebben plaatsgevonden en voor veel kinderen en jongeren onveilig is geweest, met elkaar te verbinden en in het centrum ervan het Monument te plaatsen. Alsof daarmee die gebeurtenissen met denkbeeldige lijnen verbonden worden met in het Monument. Uitgegaan is van de GPS coördinaten van een twintigtal (voormalige) kinderbeschermings- en JeugdzorgPlus instellingen:

 • Heldringstichting Zetten in Zetten
 • Voorheen Rekkense Inrichtingen in Rekken
 • Ned. Mettray in Eefde
 • De Lindenhorst in Zeist
 • Den Engh (Almata) in Den Dolder
 • Voorheen Lloyd Hotel in Amsterdam
 • Harreveld (Horizon) in Harreveld
 • Via Icarus in Cadier en Keer
 • Hoenderloo Groep te Deelen
 • Lievenshove in Oosterhout
 • Bijzonder Jeugdwerk, gesloten behandelgroepen in Deurne
 • Transferium in Heerhugowaard
 • Schakenbosch in Leidschendam
 • Neerbosch in Nijmegen
 • Voorheen De Dreef in Wapenveld
 • Voorheen de Leo Stichting in Borculo
 • De Koppeling in Amsterdam
 • De Hunnerberg in Nijmegen
 • Het Poortje in Groningen
 • Den Hey-Acker in Breda

Als middelpunt van de GPS coördinatoren van deze instellingen kwam Lunteren naar voren als mogelijke locatie voor het Monument.