Image

Actueel

Bericht vanuit de Initiatiefgroep:

De eerstvolgende bijeenkomst van de Initiatiefgroep is op 19 oktober 2019.

Agendapunten:

  • De publicatie van Facebook groepspagina.  
  • Het opstarten van overleg met Jeugdzorg Nederland en met andere stichtingen en organisaties om steun te verwerven voor de realisatie van het Monument.
  • Het uitbrengen van een Persbericht over de oprichting van de Initiatiefgroep en de Stichting.
  • Het werven van fondsen voor een startsubsidie ter financiering van de werkzaamheden van de Initiatiefgroep en de Stichting.
  • Het vaststellen van de datum 17 mei voor een jaarlijkse bijeenkomst bij het Monument over hoe in de toekomst geweld in opvoedings- en hulpverleningssituaties voorkomen kan worden, waar thema’s rond geweld, kindermishandeling en pesten aan de orde zijn als bijdrage aan het realiseren van een toekomst waarin kinderen en jongeren in veiligheid kunnen opgroeien.